Основні проблеми організації самостійної роботи студентів

Личностное развитие
Основні проблеми організації самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів – це багато функціональнеосновні проблеми організації самостійної роботи студентів явище, що має навчальне, особистісне та професійне значення.

Сучасні студенти повинні відповідати сьогоденним потребам суспільства, нормам та правилам. Студентська мoлoдь – це прогресивна частина нової генерації, яка визначатиме перспективу розвитку країни. Прoблеми самостійної підготовки студентів, займають особливе місце у методиці викладання. Визначаючи важливість і неoбхідність, фахівці не прийшлі ще до визначанення  єдиного поняття : контрoльна робота, дoмашнє завдання, позааудитoрне читання.Слід зазначити про важливість організації самостійної роботи студентів, стимулюючи ставлення до володіння навичками та знаннями.

Самостійна робота студентів – це багато функціональнеосновні проблеми організації самостійної роботи студентів явище, що має навчальне, особистісне та професійне значення. Важливість коректної організації самостійної роботи студентів, визначається тим, що майже половину свого часу, студенти витрачають на неї.

Викладачі ВНЗ повинні з першого курсу навчання розвивати мотивацію до навчальної роботи, підтримувати творчу свободу студентів.

Організація самостійної роботи, включає в себе вміння аналізувати, виділяти важливу інформацію, постановку мети та послідовність ефективного виконання завдань. Поряд з цим, вадлива самодисципліна і контроль. У студентів має бути готовність до самостійної іншомовної діяльності, до якої відноситься : інтелектуальна, мотиваційна, лінгвістична та комунікативна.

Проблема сьогодення, у тому, що є багато студентів, які визнають, що їм не вистачає знання щодо, правильної організації самостійної роботи та відсутні навики володіння тайм – менеджментом.

Таким чином, для організації ефективної самостійної роботи студентів, потрібно виконати деякі умови, а саме : розробити робочу програму з урахуванням умов та цілей навчання. На сонові робочих програм, необхідно розробити лабораторні та контрольні роботи, контрольні завдання, методичні розробки, тести та методичні вказівки, щодо організації і змісту самостійної роботи студента.

У робочих програмах повинні бути зазначенні чіткі цілі та завдання, обсяг знань і навичок, які їм доведеться опанувати. Для того щоб успішно самостійно працювати студент повинен мати робочу програму на руках на весь семестр, підручники, посібники, різні словники, методичні вказівки тощо.

Крім цього, важливо щоб студент, знаючи свій власний реальний рівень сформованості знань  та навичок, мав чітке уявлення про свої можливості. Адже самостійна робота – це спільна діяльність студента та викладача, в якій викладачеві відводиться організаторська, організаційна, контрoлююча і консультативна роль. Правильно організована самостійна робота сприяє реалізації індивідуалізації студента.

Студент повинен вміти долати посильні труднощі та приступати до роботи над новою темою, засвоївши попередню.Він повинен перевіряти свій рівень знань, навичок та вмінь. На поточному контролі та виконувати завдання в яких треба використовувати матеріал засвоєний і відпрацьований в період самостійної підготовки.

Однією з форм організації самостійної рoботи студента  — є консультації. Оснoвна мета, яких надання студентам допомоги, як по найбільш важливим питанням так і в організації самостійної роботи.

office@qui.help
© qui.help - все права защищены