Психолог в м. Туттлінген - Каріна Ба...


Індивідуальна терапія - 1000 грн.

Стаж 4 років із запитами: Складнощі у відносинах, Розлуки та втрати, Психологічна травма, Сексуальність

Консультую тільки ОНЛАЙН

Запрошення від АдміністраціяМоя робота -це моє хобі та покликання. Я допомагаю людям знаходити внутрішній баланс, ресурси і розуміння себе через інтеграцію емоцій, думок і поведінки. Я використовую різноманітні методи, які дозволяють клієнтам досліджувати свої відчуття і переживання в безпечному та підтримуючому середовищі. Моя мета допомогти клієнтам досягнути більшої особистісної свободи і здатності до самореалізації.

Я ціную унікальність кожного клієнта і підхожу до кожного з індивідуальним підходом, що враховує особисті історії, культурні та соціальні контексти. Моє зобов'язання полягає в тому, щоб надавати емпатію та розуміння, допомагаючи клієнтам рухатися вперед на шляху до психологічного здоров'я та внутрішнього зростання.
My work is my hobby and mission. I help people find inner balance, resources, and self-understanding through the integration of emotions, thoughts, and behaviors. I use various methods that allow clients to explore their feelings and experiences in a safe and supportive environment. My goal is to help clients achieve greater personal freedom and the ability to self-realize.

I value the uniqueness of each client and approach each with an individualized method that takes into account their personal histories, cultural, and social contexts. My commitment is to provide empathy and understanding, helping clients move forward on the path to psychological health and internal growth.

Допомогою усвідомити власні ресурси, відновити опору, а також знайти ресурси у середовищі. Працюю в гештальт підході переважно з проблемами відносин. Як гештальт терапевт, що завершив підготовку другого ступеня у гештальт психології та спеціалізаціями у сексології, клінічному гештальті та психологічній травмі, я здатна працювати з широким спектром психологічних запитань. Окрім побудови здорових стосунків, я можу надавати підтримку клієнтам, які борються з особистісними кризами, низькою самооцінкою, тривожністю, депресією та стресом. Мої компетенції в сексології дозволяють мені ефективно працювати з питаннями сексуального здоровʼя та побудові гармонійного сексуального життя. Підготовка в області психологічної травми також дозволяє мені працювати з клієнтами, які переживають наслідки травматичних подій, допомагаючи їм досягти психологічного відновлення та особистісного зростання.
I’m helping to recognize personal resources, restore resilience, and find environmental resources. Working predominantly in a Gestalt approach with relationship issues. As a Gestalt therapist who has completed a second-level training in Gestalt psychology with specializations in sexology, clinical Gestalt, and psychological trauma, I am capable of addressing a wide spectrum of psychological inquiries. Besides building healthy relationships, I can provide support to clients dealing with personal crises, low self-esteem, anxiety, depression, and stress. My expertise in sexology enables me to effectively address issues related to sexual health and building a harmonious sexual life. My training in psychological trauma also allows me to work with clients experiencing the effects of traumatic events, helping them achieve psychological recovery and personal growth.

Маю диплом психолога, закінчила другу ступінь підготовки гештальт-терапевтів в НАГТУ та спеціалізації по психологічній травмі в гештальт підході, сексології та клінічній психології.


Рекомендації колег:

Ганна Перчевска рекомендує:

Добре працює з запитами: пошук ресурсів та опор, відновлення балансу, самореалізація, самооцінка, складнощі у відносинах, особисті кризи. Каріна як людина, чуйна, емпатійна, підтримуюча, надихаюча та уважна до деталей. Вона вміє створювати теплу і довірливу атмосферу. Як психолог - вміє створити безпечний і підтримуючий простір для клієнтів, допомагаючи їм глибше усвідомити свої почуття та потреби, також дає підтримку у змінах та розвитку.


Відгуки клієнтів:


Дипломи та сертифікати:


Сертифікат 1 Каріна Ба...
Сертифікат 2 Каріна Ба...
Кількість годин - 1900
Сертифікат 3 Каріна Ба...
Кількість годин - 270
Сертифікат 4 Каріна Ба...
Кількість годин - 180
Сертифікат 5 Каріна Ба...
Кількість годин - 62
1000 грн. за сеанс (година)

office@qui.help
© qui.help - всі права захищені