Психолог в г. Туттлинген - Каріна Ба...


Индивидуальная терапия - 1000 грн.

Стаж 4 лет с запросами: Сложности в отношениях, Расставания и потери, Психологическая травма, Сексуальность

Приглашение от АдминистрацияМоя робота -це моє хобі та покликання. Я допомагаю людям знаходити внутрішній баланс, ресурси і розуміння себе через інтеграцію емоцій, думок і поведінки. Я використовую різноманітні методи, які дозволяють клієнтам досліджувати свої відчуття і переживання в безпечному та підтримуючому середовищі. Моя мета допомогти клієнтам досягнути більшої особистісної свободи і здатності до самореалізації.

Я ціную унікальність кожного клієнта і підхожу до кожного з індивідуальним підходом, що враховує особисті історії, культурні та соціальні контексти. Моє зобов'язання полягає в тому, щоб надавати емпатію та розуміння, допомагаючи клієнтам рухатися вперед на шляху до психологічного здоров'я та внутрішнього зростання.
My work is my hobby and mission. I help people find inner balance, resources, and self-understanding through the integration of emotions, thoughts, and behaviors. I use various methods that allow clients to explore their feelings and experiences in a safe and supportive environment. My goal is to help clients achieve greater personal freedom and the ability to self-realize.

I value the uniqueness of each client and approach each with an individualized method that takes into account their personal histories, cultural, and social contexts. My commitment is to provide empathy and understanding, helping clients move forward on the path to psychological health and internal growth.

Допомогою усвідомити власні ресурси, відновити опору, а також знайти ресурси у середовищі. Працюю в гештальт підході переважно з проблемами відносин. Як гештальт терапевт, що завершив підготовку другого ступеня у гештальт психології та спеціалізаціями у сексології, клінічному гештальті та психологічній травмі, я здатна працювати з широким спектром психологічних запитань. Окрім побудови здорових стосунків, я можу надавати підтримку клієнтам, які борються з особистісними кризами, низькою самооцінкою, тривожністю, депресією та стресом. Мої компетенції в сексології дозволяють мені ефективно працювати з питаннями сексуального здоровʼя та побудові гармонійного сексуального життя. Підготовка в області психологічної травми також дозволяє мені працювати з клієнтами, які переживають наслідки травматичних подій, допомагаючи їм досягти психологічного відновлення та особистісного зростання.
I’m helping to recognize personal resources, restore resilience, and find environmental resources. Working predominantly in a Gestalt approach with relationship issues. As a Gestalt therapist who has completed a second-level training in Gestalt psychology with specializations in sexology, clinical Gestalt, and psychological trauma, I am capable of addressing a wide spectrum of psychological inquiries. Besides building healthy relationships, I can provide support to clients dealing with personal crises, low self-esteem, anxiety, depression, and stress. My expertise in sexology enables me to effectively address issues related to sexual health and building a harmonious sexual life. My training in psychological trauma also allows me to work with clients experiencing the effects of traumatic events, helping them achieve psychological recovery and personal growth.

Маю диплом психолога, закінчила другу ступінь підготовки гештальт-терапевтів в НАГТУ та спеціалізації по психологічній травмі в гештальт підході, сексології та клінічній психології.


Рекомендации коллег:

Анна Перчевская рекомендует:

Хорошо работает с запросами: поиск ресурсов и опор, восстановление баланса, самореализация, самооценка, сложности в отношениях, личные кризисы. Карина как человек, отзывчивая, эмпатийная, поддерживающая, вдохновляющая и внимательная к деталям. Она умеет создавать тёплую и доверчивую атмосферу. Как психолог – умеет создать безопасное и поддерживающее пространство для клиентов, помогая им глубже осознать свои чувства и потребности, также дает поддержку в изменениях и развитии.


Отзывы клиентов:


Дипломы и cертификаты:


Сертификат 1 Каріна Ба...
Сертификат 2 Каріна Ба...
К-во часов - 1900
Сертификат 3 Каріна Ба...
К-во часов - 270
Сертификат 4 Каріна Ба...
К-во часов - 180
Сертификат 5 Каріна Ба...
К-во часов - 62
1000 грн. за сеанс (час)